Libertus

Libertus ondersteunt de financiering van energy services companies (ESCO’s)

Zonder energie staat alles stil. Energie is niet zomaar een product. Het is een levensvoorwaarde voor al onze maatschappelijke processen. Echter de wijze waarop wij thans energie consumeren en in de energiebehoefte voorzien is niet duurzaam. Het bewustzijn van de schadelijke effecten van onze traditionele energie-opwekking neemt toe. De opgave is om over te schakelen op duurzame energiebronnen die niet opraken en waar geen risico’s voor het klimaat aan zijn verbonden.

Op het gebied van duurzame energie-opwekking gebeurt veel in Nederland en daarbuiten. Ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd door overheden. De praktijk is echter veelal dat het voortouw genomen zal moeten worden vanuit de samenleving door de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en concepten.

Libertus verzorgt de financiering van Esco’s , oftewel Energy Services Companies

Financiering vormt vrijwel altijd een belangrijk aandachtspunt.  Het aanbod ervan wordt momenteel gekenmerkt door krapte. Voor een goed plan is echter altijd financiering te vinden.

Libertus Energy Finance structureert en arrangeert financiering voor duurzame energy projecten. Dit gebeurt vanuit de filosofie en overtuiging dat partijen dienen te opereren vanuit de gedachte dat een technologie dient te voorzien in een vraag en daarmee een ” functie” dient te vervullen.  Dit kan zijn de vraag naar (duurzaam opgewekte) stroom, de vraag naar licht, naar warmte, koeling, etc. Klanten willen hierbij vooral leveringszekerheid tegen acceptabele kosten. Ontwikkelaars en leveranciers dienen in deze vraag te voorzien. Het is met deze visie dat Libertus Energy Finance projecten faciliteert en ondersteunt.

Bovendien beheert Libertus namens diverse groepen  investeerders investeringsprojecten op het gebied van duurzame energie-opwekking.

Nieuwe projecten,

Open voor investeerders

Crowdfunding grootste PV portefeuille (24 projecten met in totaal 14.000 panelen)

Bekijk alle nieuwe projecten

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's