Overige vormen van duurzame energie

 • Waterkracht
  Waterkracht is het benutten van de energie in vallend of stromend water en daarbij in de oorsprong de door de zon aangedreven cyclus van verdamping en neerslag

  Het gebruik van waterkracht als bron voor energieopwekking in Nederland is nog zeer beperkt

 • Getijde-energie
  De oorsprong van getijden-energie is niet in de zon gelegen maar in de beweging van de maan om de aarde. Gezien de beperkte getijdeverschillen in Nederland komt deze vorm van energie-opwekking (zeer) beperkt voor.
 • Aardwarmte
  Deze vorm van energie vindt zijn oorsprong niet in de zon, maar in de enorme hoeveelheid warmte die in de aardkost en aardkern is opgeslagen

Wanneer we het hebben over verduurzaming hebben we het tevens over een verbetering van de efficiency of het terugbrengen van verbruik.

Onze aanpak op het gebied van structureren en financieren is primair gericht op de te vervullen functie en is dus tevens geschikt voor vraagstukken op het gebied van:

 • Koeling
 • Warmte
 • Licht
 • Smart Grids
 • Afvalstromen

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's