Wind generator turbines in sky

Windenergie

Windenergie is een van de meest toegepaste vormen van duurzame energie in Nederland. Het benutten van energie uit wind is mogelijk dankzij de drukverschillen in de atmosfeer.  Deze vorm van energie vindt echter ook weer zijn oorsprong in zonnestraling. De zonnestralen verwarmen namelijk de aarde en plaatselijk stijgt de warme lucht dan op. De koude lucht in de atmosfeer daalt en zo ontstaan luchtdrukverschillen die worden vereffend door stromingen van lucht, dat wil zeggen wind.

Van oudsher bepalen grote windmolens die koren malen, hout zagen, of water verpompen het uitzicht. Bij deze machines wordt windenergie direct omgezet in mechanische arbeid. Tegenwoordig worden deze werkzaamheden gedaan door andere machines en bestaan de traditionele windmolens nog als monument. Vandaag de dag wordt wind echter steeds meer gebruikt voor de opwekking van elektriciteit met moderne windmolens die daarvoor speciaal zijn ontworpen.

Een windturbine zet een gedeelte van de kinetische energie van de wind via mechanische energie om in elektrische energie. De techniek van de turbines in combinatie met de toename van de rotordiameter is de laatste jaren enorm in ontwikkeling geweest en hierdoor is dan ook de grootste efficiencywinst gecreëerd.

Structureren en financieren van windenergie projecten

Aandachtspunten bij het structureren en financieren van windenergieprojecten zijn o.a.:

  • Ontwerp en locatie van de installatie (terreingesteldheid, hoogte)
  • Samenstelling van de windmolen (turbine, rotorbladeren, etc)
  • Afnameprijs
  • Hypothecaire rechten
  • Instandhoudingsgaranties
  • Herverzekering van door leveranciers verstrekte garanties
  • Onderhoudsontracten

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's