Nuttige links

Ministerie Energie en Infrastructuur
Agentschap NL www.agentschapnl.nl

Onderzoeksinstituut duurzame energie
ECN www.ecn.nl

Leverancier van zonne-energie
Rooftop Energy www.rooftopenergy.nl

Leverancier en exploitant van zonnecentrales
RCA Solar www.rcasolar.com

LED verlichting
Bestled www.bestledeurope.eu

Fondsmanagement
Privium www.priviumfund.com

Projectfinanciering
Triodos www.triodos.nl

Projectfinanciering
Rabobank www.rabobank.nl

Project- en procesmanagement
Triple bridge www.triple-bridge.com

Notariële dienstverlening
Notariskantoor Waddinxveen www.notarissenwaddinxveen.nl

Belastingadviseurs en accountants
FH Advies  http://www.fhadvies.nl

CO₂ emissierechten
Nederlandse emissie autoriteit www.emissieautoriteit.nl

Actuele informatie over Energie en Klimaat
Bloomberg New Energy: http://www.newenergyfinance.com

Esco’s kennisbank en projectdata bank
Esco Netwerk Nederland: http://www.esconetwerk.nl/

Samenwerkingsverband financiële sector
Holland Financial Centre www.hollandfinancialcentre.com

 

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's