Over ons

Libertus Energy Finance is de handelsnaam van Libertus BV, gevestigd in Bilthoven. Libertus opereert vanuit de rotsvaste overtuiging dat een omslag naar decentraal opgewekte energie noodzakelijk is voor een verduurzaming van onze samenleving en wil hier een bijdrage aan leveren door de inbreng van specifieke kennis en ervaring.

Libertus Energy Finance is begin 2012 van start gegaan en heeft zich gespecialiseerd in het opzetten, structureren en financieren van projecten op het gebied van duurzame energie. Dit type projecten kent – vanwege de complexe regelgeving en voortschrijdende ontwikkeling van de technologie – een bijzondere dynamiek. De jarenlange kennis en ervaring van op het gebied van complexe projecten draagt bij aan het ontwikkelen van oplossingen.

Raymond Steenvoorden is directeur van Libertus Energy Finance.

Libertus onderhoudt relaties met een breed netwerk van adviseurs en financiers om tot de best-passende en meest efficiënte oplossing te komen. Libertus werkt voor private en publieke organisaties en treedt tevens op als gevolmachtigd vennoot/beheerder voor speciale doelvennootschappen

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's