Nieuwe projecten, open voor investeerders

Inloggen aspirant investeerders

Crowdfunding grootste PV portefeuille (24 projecten met in totaal 14.000 panelen)

Door heel Nederland

https://www.duurzaaminvesteren.nl/Proposities/Propositiedetail/PropositionID/34/Title/rooftop-energy-portefeuille-zonne-energie-installaties

Met Rooftop Energy en RCA Solar Power is exclusief een ESCO concept ontwikkeld. Rooftop Energy als leverancier van duurzaam opgewekte zonnestroom ontzorgt haar klanten, zij verzorgt daarbij:
  • Ontwerp en installatie van de zonnestroom centrale
  • Financiering
  • Onderhoud en inspectie
  • Verzekeringen
  • Administratief beheer
Rooftop Energy levert de energie aan de klant op basis van  de door de installatie geproduceerde stroom. De klant is alleen een (marktconforme) vergoeding verschuldigd voor de opgewekte stroom. Eventuele reststroom wordt geleverd via het vast net waardoor leveringszekerheid kan worden geboden. De klanten van Rooftop Energy hebben het voordeel dat zij 10 jaar kostenzekerheid hebben ten aanzien van de energieprijzen. Na afloop van de contractsperiode van 10 of 15 jaar heeft de klant alle flexibiliteit; de centrale kan worden verwijderd, de klant kan de centrale overnemen of het contract kan worden verlengd. De financiering van deze zonnecentrales wordt mogelijk gemaakt door Triodos bank en particuliere investeerders. Deze particuliere investeerders realiseren een aanzienlijke fiscale aftrekpost waardoor – bij indiening van een verzoek tot voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting – meer dan 60% van de oorspronkelijke investering reeds binnen 3 maanden wordt terugontvangen. De resterende hoofdsom (<40%)wordt gedekt door een bankgarantie van Triodos. Over de (gemiddelde) looptijd van 3,5 jaar wordt een rendement verwacht van >8% per jaar (IRR).