Wetenswaardigheden duurzame energie

Wist u dat

 • dat we in NL in 2008 bijna 120 miljoen kWh elektriciteit verbruikten (dat zijn 3 miljard lampen van 40W die permanent aan staan)
 • dat we in Nederland bijna 1 miljoen vaten olie per dag gebruiken voor onze energie behoefte;  we dus ca $ 142 miljoen per dag aan olie uitgeven;  dat is dus bijna $ 52 miljard per jaar
 • dat olie en gas vaak uit minder stabiele landen komen en de voorraden eindig zijn
 • Dat de hoeveelheid (zonne) energie die de aarde bereikt is  9000 keer groter dan de energiebehoefte van alle mensen op aarde
 • Dat we in Nederland 41.526 km2 oppervlakte hebben, en dat 2% daarvan genoeg is om in onze gehele energiebehoefte te voorzien
 • Dat een groot deel van deze daken geschikt zijn voor het plaatsen van PV panelen

Maar wist u ook dat:

 • Het energieverbruik van een volwassen menselijk brein zo’n 20-25 watt bedraagt maar dat het energieverbruik van Watson, een supercomputer van IBM die een in spreektaal gestelde vraag in enkele seconden correct kan beantwoorden 6-7,5 miljoen watt bedraagt
 • Voor particulieren het rendement op zonnepanelen met 4 % boven het rendement op een spaardeposito ligt wanneer je de juiste berekening maakt en rekening houdt met de volgende gegevens/uitgangspunten:
  – een installatie met een (gemiddelde omvang van 2,5 kWp, dat zijn 10 panelen van 250 Watt)
  – die, inclusief BTW, circa € 6.250 kost en die uit eigen middelen (en dus niet met geleend geld) wordt betaald
  – dat de gederfde rente-opbrengst op een spaardeposito ongeveer 2,5 % per jaar bedraagt
  – die circa 2000 kWh aan stroomproduceert en daarmee ongeveer € 460 op de energienota bespaart
  – de jaarlijkse stroomopwekking door de installatie ongeveer 1% per jaar afneemt
  en dat de rekensom dan bedraagt: € 460/€ 6.250 = 7.4% minus 2,5% (gederfde rente) minus 1% (jaarlijkse degradatie van het systeem) = 3,9%. Met een subsidie van € 650 ligt het rendement op 4,7%.
 • Dat in 2012 het CBS publiceerde dat in de afgelopen 15 jaar de energieprijzen 3 maal zo snel zijn gestegen als de inflatie.
 • Dat veel leveranciers onjuiste berekeningen tonen met snellere terugverdientijden maar dat het blijkbaar toch de moeite loont om de stap te zetten (en belangrijker nog: de extra bewustwording leidt tot lager energieverbruik)
 • Elk huishouden door vervoer, gasverbruik en elektriciteit in huis een mengsel van broeikasgassen veroorzaakt, waaronder CO2. Omgerekend naar alleen CO2 komt er jaarlijks gemiddeld 8,5 ton (8.400 kilogram) kooldioxide vrij per huishouden. Om met bomen deze ‘huishoud-CO2′ te compenseren, moeten ruim 400 bomen in de tropen een jaar lang groeien
 • Shell in zijn laatste scenarioplan “Signals & Signposts” van november 2012 ervan uitgaat dat in 2050 de energieproductie is toegenomen met 50% maar dat er ook sprake is van een verdriedubbeling van het verbruik. Daardoor ontstaat er een gat tussen vraag en aanbod dat de omvang heeft van de hele olie- en gasindustrie ten tijde van de eeuwwisseling
 • Volgens de branche-organisatie ECN bedraagt het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Nederland 3312 kilowattuur (kWh) per huishouden

 

 

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's